Upravljanje
projektom
Upravljanje
objektom
Upravljanje
investicijom

Upravljanje projektom uključuje sledeće usluge:

 • Definisanje i pružanje strateških poslovnih planova
 • Vođenje procesa dizajniranja i planiranja
 • Sarađivanje sa stručnim pripadnicima vlasti da bi se osigurala saglasnost i postizanje svih neophodnih odobrenja
 • Upravljanje i kreiranje prodajnih i marketinških strategija da bi se postigao poslovni cilj
 • Upravljanje projektom, zastupanje investitora, kontrola trošenja i programa
 • Uručivanje izgrađenog objekta timu zaduženom za upravljanje objektom.

Upravljanje investicijom uključuje sledeće usluge:

 • Identifikovanje i obezbeđivanje tržšnih prilika
 • Kreiranje optimalnih kapitalnih struktura (kapital, mezanin, senior i dug sa prednošću)
 • Studija izvodljivosti i analiza potencijalnog kapitalnog prinosa
 • Izvršenje posla i upravljanje transakcijom
 • Implementiranje upravljanja objektom i prodajne strategije.

Upravljanje objektom uključuje sledeće usluge:

 • Strateška dugoročna analiza u cilju povećanja kapitalne vrednosti i poboljšanja operativnog novčanog toka
 • Privrženost pružanju izuzetnih usluga kako partnerima tako i njihovim zakupcima kroz posvećenost i lokalno znanje
 • Usluge uključuju upravljanje nepokretnošću, koordinacija i praćenje troškova i kvaliteta, benčmarking, kontrolisanje i repozicioniranje prodajnih aktivnosti i aktivnosti izdavanja i osmišljavanje i sprovođenje marketinških strategija karakterističnih za objekat.