Pravila i uslovi

Podaci sadržani na ovoj web stranici namenjeni su za informativne svrhe, i kao takvi, ne bi trebalo da se koriste kao zamena za konsultacije sa stručnim savetnicima. Iako smo učinili sve da se podaci sadržani na na ovoj web stranici dobiju iz pouzdanih izvora, MPC Properties nije odgovoran za njihovu tačnost kao ni za greške, propuste ili rezultate dobijene korišćenjem ovih podataka.

Pristupom sadržaju ove web stranice korisnik prihvata (i) sve rizike koji nastaju iz korišćenja ove web stranice i slaže se (ii) da sadržaj koristi isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Svi podaci na ovoj web stranici su prikazani "kao takvi", bez garancije za potpunost, preciznost, tačnost ili rezultate dobijene korišćenjem ovih podataka, i bez bilo kakve garancije, eksplicitne ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije za izvršenja, prodaju i pogodnosti za određenu svrhu. MPC Properties, njeni partneri i povezane firme, agenti i zaposleni neće biti odgovorni za bilo koje odluke ili radnje koje su preduzete na osnovu informacija objavljenih na ovoj web stranici. MPC Properties ne snosi odgovornost (i) koja na bilo koji način proizilazi, ili je,na bilo koji način, povezana sa upotrebom ove web stranice, (ii) sve radnje korisnika koje podrazumevaju upotrebu ili zloupotrebu sadržaja ove web stranice, ili (iii) bilo koju štetu koja može biti načinjena od strane korisnika ili bilo koje treće strane u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica može sadržati dokumente, podatke i informacije, kao i linkove na druge internet aplikacije kreirane od strane trećih lica. MPC Properties nema kontrolu nad kreiranjem ovih dokumenata, podataka, informacija i drugih internet stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na tačnost, celovitost i dostupnost sadržaja na internet stranicama kreiranim od strane trećih lica. Imajući u vidu prethodno navedeno, MPC Properties ne daje nikakve izjave u vezi sa tačnošću ili bilo kojim drugim aspektima podataka sadržanih na drugim sajtovima.