Vizija
Vrednosti
Društvena odgovornost
MPC Properties teži da bude preferirani pružalac naprednih rešenja u oblasti nepokretnosti za investitore u regionu bivše Jugoslavije.
MPC Properties je posvećen investiranju i upravljanju nepokretnostima sa značajnim potencijalom za povećanje vrednosti preko aktivnih inicijativa upravljanja imovinom.
Bilo da investicija zahteva obnovu, ponovni razvoj, repozicioniranje, restruktuiranje ili razvoj da bi se maksimizovao njen učinak, MPCProperties pronalazi pristup sa najvećim potencijalom kako bi se definisao pogodan poslovni plan koji balansira ove strategije u kontekstu lokalnog tržišta.
Bazirano na našem uspešnom iskustvu, MPC Porperties je u idealnoj poziciji da se razvije u platformu za razvoj nepokrentosti svetskog ranga. Sledeći kvaliteti nas razdvajaju od naših konkurenata:

Stručnost - Više rukovodstvo kompanije MPC Properties ima značajno iskustvo poslovanja kako u Srbiji tako i u drugim glavnim tržištima nepokretnosti u inostranstvu.


Iskustvo - MPC Properties je dugoročni konkurent u regionu jugoistočne i istočne Evrope sa dubokim znanjem tržišta, širokim poslovnim iskustvom i obimnim kontaktima. Jedinstveni aspekt kompanije MPC Properties je da celokupan tim višeg rukovodstva ima prethodno iskustvo u uspešnom pružanju investicija u regionu.
Kreativnost - MPC Properties je preduzimljiv, inovativan i fleksibilan u pronalaženju rešenja. MPC Properties će voditi i olakšati ceo proces (od odabira savetnika do poverioca) da bi pozicionirao i/ili finansijski strukturisao imovine u cilju povećanja prinosa. Pored investicionog i operativnog iskustva, rukovodstvo kompanije MPC Properties ima obimno iskustvo sa preovlađujućim poreskim i pravnim režimima prisutnim u regionu što omogućava sprovođenje jasnih i efikasnih strategija kako bi se upravljalo pravnim rizicima.
Prisustvo i uvid - MPC Properties ima dokazanu i obimnu mrežu kontakta koja omogućava kompaniji da razvije lukav pogled na potencijalne poslove i tržišta u kojima posluje. Ovakva perspektiva omogućava kompaniji da bolje sudi o vrednovanju, tajmingu i poravnanju sa potencijalnim partnerima čime se pruža dalji nivo umanjenja rizika i kreiranje srednjih do dugoročnih strategija za stvaranje dodatne vrednosti.
MPC Properties je brend sa više od 13 godina dobro poznate reputacije koja je izgrađena, ne samo na bazi našeg poslovnog uspeha i pozicije objekata, već I na bazi naše socijalne odgovornosti koja se ogleda kroz učešće i investicije u ljudske resurse i svest o okolini. Brojni projekti naše kompanije potvrđuju našu strast i posvećenost održivom razvoju našeg društva. Kao primer možemo navesti Ušće Shopping Center, jedan od naših objekata, koji je dobio prestižni LEED EBOM sertifikat i postao prvi tržni centar sa LEED sertifikatom, što znači da garantujemo našim klijentima manju potrošnju energije, veću efikasnost u poslovanju, najbolje unutrašnje uslove kako što je npr. kvalitet vazduha.
Još jedan objekat iz našeg portfolia koji je dizajniran u skladu sa LEED standardima je Navigator Business Center. To će biti “pametna” zgrada i poslovni prostor klase A.
MPC Properties je, kroz svoje objekte ili direktno, uključen u brojne humenitarne i edukativne događaje, samostalno ili u saradnji sa kredibilnim partnerima (Fondacija Ane i Vlade Divac, Institut za transfuziju krvi, itd.)