Društvena odgovornost
MPC Properties
Informacije o projektu
MPC Properties je odgovorna kompanija od svog osnivanja do danas. Socijalna odgovornost je sastavni deo svake naše poslovne odluke. Za našu kompaniju odgovoran odnos prema zajednici predstavlja imperativ poslovanja i neodvojiv deo svakog biznis poduhvata. I u ovoj oblasti, kao i svakoj drugoj u kojoj poslujemo, zauzimamo lidersku poziciju na tržištu.
Meru uspešnosti jedne kompanije odavno ne predstavlja samo finansijski uspeh u poslovanju, već pre svega uticaj koji ona ima na svoje okruženje, na društvo i ekonomiju u celini. Biti društveno odgovoran ne znači samo ispunjavati zakonske obaveze, već ići dalje od pukog pridržavanja zakona i ulagati još više u ljudski kapital, okruženje i odnose sa stejkholderima, što je definisano u okviru Zelene knjige koju je izradila Evropska unija, a upravo su to principi na kojima i mi gradimo naše poslovanje. Brojni projekti naše kompanije u ovoj oblasti upravo potvrđuju sa koliko strasti smo posvećeni održivom razvoju zajednice u kojoj poslujemo.
Potvrdu te posvećenosti predstavlja činjenica da je jedan od naših objekata, UŠĆE Shopping Center, dobio prestižni LEED EBOM sertifikat i tako postao prvi LEED sertifikovani šoping centar u Srbiji. Primena LEED standarda garantuje da objekat koristi manje energije, da je efikasniji u poslovanju, da su uslovi boravka u njemu i kvalitet unutrašnjeg prostora, a pre svega kvalitet vazduha, na izuzetno visokom nivou.
Još jedna poslovna zgrada iz našeg portfolia koja je dizajnirana u skladu sa LEED standardom je Navigator Business Center. To će biti „pametna“ zgrada i poslovni prostor A kategorije.
Takođe, u okviru svojih aktivnosti u domenu društvene odgovornosti, UŠĆE Shopping Center veliku pažnju posvećuje i brojnim humanitarnim i edukativnim akcijama, samostalno i u saradnji sa kredibilnim partnerima (Fondacija Ane i Vlade Divac, Institut za transfuziju krvi, itd.)