Immocentar II
Immocentar II, sagrađen na 2 sprata, sa ukupno 11.500 m2, se sastoji od hipermarketa i nekoliko višenamenskih maloprodajnih radnji. Namenski je izgrađen da bi služio kao hipermarket koji je lokalnom susedstvu vidno nedostajao. Danas Imocentar II, sa Supermarketom Roda, koji zauzima najviše prostora u prizemlju, uz novootvoreni McDonald’s restoran, služi kao primarna tačka ispunjavanja većine potreba ne samo lokalne zajednice, već i šire. Objekat ima 170 parking mesta koja omogućavaju lak pristup za kupce.